تبلیغات
فرهنگی و اجتماعی - اشتغال پایدار = انقلاب اسلامی در اقتصاد و فرهنگ

تاریخ : جمعه 6 فروردین 1395 | نویسنده : افشین
علل و ریشه های بیکاری در جامعه


 فقدان امنیت برای سرمایه‌گذاری از علل و عوامل اصلی و ریشه‌ای تاثیرگذار
 در ظهور پدیده بیکاری است. البته این سرمایه گذاری خود دو نوع مشخص دارد :

Image result for ‫ریشه های بیکاری‬‎


1 : سرمایه گذاری مالی :

وقتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی عزم و اراده ای جهت راه اندازی یک کسب و کار مفید و مولد ، دارند  به طور طبیعی سرمایه های مالی کوچک و بزرگ خود را در این راه صرف می کنند . حال اگر در ادامه به سرمایه اولیه و سودی معقول و مشروع دست پیدا نکنند چطور می توان انتظار داشت که کسب و کارهای مفید و واقعی در جامعه پا  بگیرند !


2 : سرمایه گذاری جانی ، فکری و زمانی :

در جامعه ای که به راحتی خلاقیت ها و عرق ریزی های ذهنی و یدی انسانی می تواند زیر پای بروکراسی خشک ، کور، فاسد و ناکارآمد  اداری و غرض ورزی های چپ و راست ، لگد مال شود چطور می توان انتظار داشت در آن جامعه اشتغال به صورت پایدار شکل بگیرد !

Image result for ‫بروکراسی اداری‬‎

 تمرکز و تملک بیشتر پول و سرمایه در دست اقلیتی از مردم، بوروکراسی نفس‌گیر و رسوخ فساد اداری به بدنه اجرایی جامعه، وجود قوانین و مقررات بازدارنده و مخل سرمایه و سرمایه‌گذاری، فقدان امنیت برای سرمایه و سرمایه‌گذاری، شرایط بد و نامناسب محیطی، فرار مداوم سرمایه‌های انسانی و فیزیکی و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اداری و اجرایی را از علل و عوامل ریشه‌ای تاثیرگذار در بیکاری می توان برشمرد.


Image result for ‫بروکراسی اداری‬‎

 رشد آسیب‌های اجتماعی و کاهش امنیت انسانی – اجتماعی از جمله اثرات بیکاری بر ساختار اجتماعی جامعه است، افزایش هزینه‌های امنیتی و انتظامی با گسترش ناامنی، کم شدن تمایل به سرمایه‌گذاری خارجی، فرار سرمایه‌های انسانی و فیزیکی و وجود نابرابری و شکاف طبقاتی بین اقشار جامعه از جمله اثرات بیکاری است.

 شتاب بخشیدن به حرکت اصلاحات اداری و اجرایی، مبارزه با رانت خواران، سوق دادن اعتبارات بانکی به سمت بنگاه‌های کوچک زودبازده و کارآفرینان متوسط و خرد، تجدید نظر در قوانین و مقررات اقتصادی به ویژه حذف آن دسته از قوانینی که مخل سرمایه‌گذاری هستند، حذف بوروکراسی منحط و حذف قید و بندهای نابه‌جا در سیستم اداری، اعمال نظارت بر کارهای عمرانی، ارتقاء و کارآیی و توجه به کیفیت کارهای عمرانی و تاکید بر استفاده از مزیت‌های ترانزیتی از جمله راهکارهای برون رفت از وضعیت بیکاری در جامعه ایران است.

و در یک کلام شروع انقلاب اسلامی اقتصادی و فرهنگی به معنای واقعی در جامعه


منبع : کاروک